Werkwijze

Wij geloven dat de taalververving van en met elkaar sneller verloopt dan individueel. Onze taalcursussen vinden dan ook in groepsverband plaats.
Tijdens de cususdagen zullen de kinderen door middel van verschillende (taal)activiteiten hun woordenschat verbreden. Voor zowel de jonge kinderen groep (3,5 t/m 6 jaar), als de oudere kinderen groep (6 t/m 10 jaar), werken wij aan de hand van thema’s. 

Voor de jonge kinderen zullen de activiteiten bij het thema bestaan uit muziek, spel, vertellen, voorlezen, knutselen en vrij spelen. Gedurende het “vrije spel” begeleidt de docent de kinderen door middel van het meedoen met rollenspellen. Hierdoor worden alledaagse situaties betekenisvol nagespeeld in een Nederlandse context.

Bij de oudere kinderen wordt ook gewerkt rondom een thema maar hier zal de nadruk meer liggen op het leren spreken, lezen en schrijven. Vanzelfsprekend zal dit door middel van spel maar óók door middel van boeken en werkbladen geleerd worden. Dit om ervoor te zorgen dat het aanbod zo veel mogelijk aansluit op dat wat uw kind nodig heeft op school.