Lesmethode

Wij zullen gebruik gaan maken van de lesmethode “horen, zien en schrijven”. Meer informatie hierover volgt later.

TPR (total physical response)
TPR is, zoals gezegd, een actieve manier om (de basis van) een taal te leren. Kort gezegd volgt een TPR-les de volgende opzet: De docent geeft een commando in de vreemde taal, dat wil zeggen: een opdracht om een handeling uit te voeren, zoals “pak het boek”. De docent doet deze handeling zelf voor, tegelijk met het uitspreken van de opdracht.

De cursisten voeren de commando’s uit en laten daarmee zien dat ze hebben begrepen wat de docent heeft gezegd. De docent herhaalt het commando enkele keren, en wacht zelf steeds langer met het voordoen ervan, totdat alleen nog het commando uitgesproken wordt, zonder modellering. De cursisten moeten daardoor allengs meer vertrouwen op wat ze horen en niet op wat ze zien. Door de herhaling van het commando wordt herkenning van de klank snel gemakkelijker.

Vervolgens brengt de docent variaties aan in het commando, bijvoorbeeld door een plaatsbepaling (naar de deur, onder de tafel), bijwoord (snel, langzaam, grappig) of andere variabelen toe te voegen. Een volgende stap is het afwisselen tussen commando’s. Bijvoorbeeld: “raak snel je neus aan, loop naar de deur, raak langzaam je haar aan”.

Commando’s kunnen een graadje moeilijker gemaakt worden door het combineren van verschillende commando’s: “Loop snel naar de deur terwijl je met twee vingers je haar aanraakt”. Zo wordt stap voor stap een uitgebreide woordenschat aangeleerd, en op een organische manier begrip van grammaticaal complexe zinnen bewerkstelligd.

(bron: https://www.thecibookshop.com/nl/blogs/lesideee)